Thứ Bảy, Tháng Tư 13, 2024
Search
Video
Ảnh
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Liên đoàn hiệp hội
Môn thể thao
Thể dục dụng cụ
Thể dục dụng cụ (TDDC) là môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Đại hội Olympic từ những ngày đầu (1896).
http://www.fig-gymnastics.com

Thể dục dụng cụ (TDDC) là môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Đại hội Olympic từ những ngày đầu (1896).


Năm 1921, Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới được thành lập đồng thời chuẩn hóa lại các nội dung và quy tắc thi đấu.


Các nội dung thi đấu của TDDC:


-    Thể dục nghệ thuật


-    Thể dục nhịp điệu


-    Nhào lộn trên dưới