Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Search
Văn bản chỉ đạo điều hành
Tên văn bản:
Tên văn bản
Ngày đăng
Nơi ban hành
Download
Điều lệ Ủy ban Olympic Việt Nam
10/05/2009
Bộ Nội vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Olympic Việt Nam
23/09/2013
Danh sách Ban Thường vụ Uỷ ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ III (2007-2010)
23/09/2013
Danh sách cơ cấu (dự kiến) thành viên Uỷ ban Olympic Việt Nam khoá III (2007-2010)
23/09/2013
Phân công Ban Thường vụ Uỷ ban Olympic VN nhiệm kỳ III (2007-2010)
23/09/2013
Danh sách các Ban của Uỷ ban Olympic VN nhiệm kỳ III (2007-2010)
23/09/2013
Báo cáo hoạt động năm 2008 và chương trình công tác năm 2009
23/09/2013
Quy chế làm việc của Uỷ ban Olympic Việt Nam
23/09/2013
Ủy ban Olympic Việt Nam
Danh sách HLV, VĐV tiêu biểu và HLV, VĐV khuyết tật xuất sắc năm 2007
23/09/2013
<< 1 >>